Prawo jazdy z kategorią A2 uprawnia do poruszania się:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy

Cena kursu obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Kurs możesz rozpocząć po ukończeniu 18 lat (17 lat i 9 miesięcy). Do zapisu na kurs potrzebny będzie profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz zgoda rodzica/opiekuna (jeżeli nie masz ukończonych 18 lat – druk do pobrania w ośrodku).