Posiadając prawo jazdy kategorii AM można poruszać się jednym, z następujących pojazdów:

  • motorowerem
  • czterokołowcem lekkim (np. Quady)
  • zespołem pojazdów – złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy

W cenie szkolenia kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych (10 godzin) oraz zajęciach praktycznych – jazda na motorze (10 godzin). Zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklu Romet ZK 50. Cena kursu na prawo jazdy obejmuje również egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Kurs można rozpocząć mając 13 lat i 9 miesięcy. Wystarczy mieć profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na rozpoczęcie kursu (druk do pobrania w ośrodku).