Zdania egzaminacyjne dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 oraz A przewidziane do wykonania na placu manewrowym:

 1. Przygotowanie do jazdy obejmuje:
  • sprawdzenie stanu technicznego elementów pojazdu, odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo podczas jazdy
  • wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego: kask, rękawice, buty, protektory
  • sprawdzenie stanu łańcucha – w pojazdach wyposażonych w łańcuch
  • zdjęcie pojazdu z podpórki, przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku:
   • zdjęcie pojazdu z podpórki, przemieszczenie go z poz. 1 do poz. 2 na wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku
   • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)
  • podparcie pojazdu z wykorzystaniem podpórki
  • Przykładowy film z dokładnym omówieniem wszystkich elementów przygotowania do jazdy można oglądnąć

   TUTAJ
 2. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
 3. Slalom wolny – jazda po łukach w kształcie cyfry 8 pomiędzy pięcioma pachołkami, ustawionymi na pasie ruchu (ocenie podlegają następujące elementy: płynne ruszenie, 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8, 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami, upewnienie się o możliwości skręcania). Aby zadanie zostało wykonane poprawnie nie wolno podpierać się nogami, najeżdżać na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne oraz potrącić pachołków
 4. Przykładowy film z dokładnym omówieniem wszystkich elementów przygotowania do jazdy można oglądnąć

  TUTAJ

 5. Slalom szybki – jazda między pachołkami, ustawionymi na placu manewrowym (ocenie podlegają następujące elementy: płynne ruszenie, 2-krotny przejazd pomiędzy pięcioma pachołkami). Wykonując to zadanie należy pamiętać aby średnia prędkość jednego przejazdu była nie mniejsza niż 30 km/h, przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu. Nie wolno podpierać się nogami, potrącić pachołków ani najechać na linię wyznaczającą zadanie egzaminacyjne
 6. Przykładowy film z dokładnym omówieniem wszystkich elementów przygotowania do jazdy można oglądnąć

  TUTAJ

 7. Ominięcie przeszkody – nie dotyczy kategorii AM (ocenie podlegają następujące elementy: płynne ruszenie, dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda). Zadanie należy wykonać w następujący sposób: prędkość najazdu mierzona jest w wyznaczonym miejscu i nie może być mniejsza niż 50 km/h. Przeszkodę omija się raz z prawej, a raz z lewej strony – prezentując tym samym umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo. Wykonując zadanie nie wolno podpierać się nogami, potrącić pachołków ani najechać na linię wyznaczającą zadanie egzaminacyjne
 8. Przykładowy film z dokładnym omówieniem wszystkich elementów przygotowania do jazdy można oglądnąć

  TUTAJ

 9. Hamowanie
  • jadąc z prędkością 50 km/h należy wykonać manewr hamowania zatrzymując się w wyznaczonym miejscu
  • awaryjne – w którym jadąc z prędkością 50 km/h należy wyhamować używając oba hamulce